Vår historie

Jeg hadde akkurat ankommet landsbyen min en ettermiddag i november 2016. Samtidig som jeg pratet med min far for å høre hva som hadde skjedd den siste tiden fikk han en melding på telefonen. Det var fra kaffekooperativet. De informerte ham om hvor mye han hadde tjent den siste sesongen. Vi så begge på fire ynkelige amerikanske dollar.
«Jeg skal uansett rive opp kaffebuskene om noen måneder. Jeg ser ikke verdien i dem lenger», sa han. Min far vokste opp på en kaffeproduserende gård i dalsidene under Mount Kenya. Arabica-sorten gjør det særlig godt i det Kenyanske høylandet der det er kjøligere og det vulkanske jordsmonnet er veldrenert og dypt. Mange bønder brukte tradisjonelle jordbruksteknikker da kaffeproduksjonen ble introdusert til landsbyen min i 1935. De plantet lokale tresorter sammen med kaffebuskene som fungerte som habitat og ga føde til mange fuglearter. Disse ble imidlertid tatt bort da kaffemarkedet krasjet i 1980-årene, i et håp om at mindre skygge ville gi økt avling. Da kaffeprisen ble enda verre i 90-årene begynte mange å rive opp kaffebuskene også, noe mange fortsatt gjør.

 

DSC_0528
Hva står på spill?

Vårt kaffeområde ligger innenfor Mount Kenyas unike økosystem som er et nøkkelområde for biologisk mangfold. Det er et viktig fugleområde der 53 av Kenyas 67 fuglearter som lever i det Afrikanske høylandet forekommer sammen med 35 skogsspesialiserte arter. Mount Kenya er også et av Kenyas områder for endemiske fuglearter (Endemic Bird Area, EBA) der 7 av landets 9 truede arter som lever på et begrenset område bor. Til tross for disse begavelsene fortsetter tradisjonelle kaffeprodusenter og fuglelivet å møte trusler fra landbruksutvidelse og -intensifiering i tillegg til klimaendringer.

Birds

Opprettelse av tradisjonelle kaffegårder

Opprettelse av tradisjonelle kaffegårder

Disse tradisjonelle kaffegårdene kan bli sett på som et modifisert skogsmiljø der fugler og andre skogstilpassede dyr kan søke ly. Kaffebærborren er en bille som legger egg i kaffebønnen og som er det mest ødeleggende skadedyret innen kaffeproduksjon. Kaffebærborren har blitt mer og mer vanlig i øst-Afrika på grunn av den stigende temperaturen, men holdes i sjakk av fugler som jakter på den.  Skyggetrærne som fuglene lever i, beskytter kaffebuskene og jordsmonnet mot sol og regn, og minsker behovet for å bekjempe ugress og skadedyr. I tillegg tilfører skyggetrærne organisk materiale til jorden som fungerer som naturlig jorddekke samtidig som det beskytter jordsmonnet mot erosjon og uttørking, tilfører viktig næring til jorden, og fjerner giftige metaller. Skygge bevarer også kaffens syrlige og fruktige karakter og smak som er typisk i kaffe produsert i kjølige klima.

Positive SSL