Vår berättelse

Jag hade just anlänt till min by en eftermiddag i november 2016. Medan min pappa och jag pratade om vad som hänt den sista tiden, kom ett meddelande till hans telefon. Det var från kaffekooperativet som redovisade hans totala utbetalning för föregående odlingssäsong. Vi såg båda att det var ynka fyra amerikanska dollar (drygt 30 svenska kronor)!
“Jag ska ändå ta bort kaffebuskarna om någon månad. Deras intäkter stöder oss inte längre.” sa han. Min pappa växte upp på en kaffeproducerande bondgård på Mount Kenyas sluttningar. Framförallt Arabica-sorten växer bra i det kenyanska höglandet, där det är kallare och marken är väl dränerad och vulkanisk.
Många bönder tillämpade inhemska jordbrukstekniker när kaffeodling introducerades i min by 1935. De odlade inhemska
trädslag på sina kaffeplantager som erbjöd livsmiljö och mat för många fåglar. Emellertid började de ta bort dessa skuggträd när kaffekonomin kraschade på 1980-talet för att få plats med er kaffebuskar i hopp om ökad avkastning. När kaffepriset försämrades på 1990-talet, tvingades många att ta bort även sina kaffebuskar och fortsätter att göra det än idag.

DSC_0528
Vad står på spel?

Vårt kaffeområde ligger inom Mount Kenyas unika ekosystem, vilket är ett nyckelområde för biologisk mångfald. Det är ett viktigt fågelområde (IBA) där 53 av Kenyas 67 fågelsorter som trivs på det afrikanska höglandet förekommer tillsammans med 35 skogsspecialiserade arter. Mount Kenya är också ett av Kenyas områden för endemiska fågelarter (Endemic Bird Area, EBA) där 7 av landets 9 hotade arter som lever på ett mycket litet område benner sig. Trots dessa biologiska fördelar benner sig fågelliv och traditionell kaffeodling i detta område ständigt inför hot från kommersiell jordbruksexpansion och från klimatförändring.

Birds

Anläggning av traditionella keffeodlingar

Traditionella kaffeodlingar kan betraktas som modierade skogslivsområden där fåglar hittar fristad. De inhemska skuggträden
skyddar de svaga kaffeplantorna mot regn och sol, hjälper till att upprätthålla markkvaliteten och minskar behovet av att bekämpa ogräs och skadedjur. Kaffebärborren, en skalbagge som lägger sina ägg i kaffebären och som blir allt vanligare i takt med den stigande temperaturen i Östafrika, hålls i schack av fåglarna. Dessutom ger det organiska materialet från skuggträden en naturlig kompost som minskar behovet av kemiska gödningsmedel, minskar erosionen, bidrar till viktiga näringsämnen i jorden och avlägsnar gifter. Skuggning bevarar också kaffets kvalitetsattribut såsom syra, fruktig karaktär och smak som är typisk för kaffe som produceras i svalt klimat. Skuggade kaffeplantager är ofta den sista tillykten för skogsanpassade organismer.

Positive SSL